Page d'accueil // Recherche // FLSHASE // Education, C... // News & E... // MERCREDYS 9/10 - Liesschwieregkeet oder Stéierung? Dyslexie, LRS & Co.

MERCREDYS 9/10 - Liesschwieregkeet oder Stéierung? Dyslexie, LRS & Co.

twitter linkedin facebook google+ email this page
Add to calendar
Conférencier : Ass.-Prof. Dr. Pascale Engel de Abreu, Université du Luxembourg
Date de l'événement : mercredi 28 juin 2017 17:30 - 19:00
Lieu : Campus Belval, Maison du Savoir, Auditoire 3.540

Wat ass den Ënnerscheed tëschent enger Liesschwieregkeet an enger Stéierung? Wou komme Liesproblemer hier a firwat ass et dacks esou schwéier eng richteg Diagnos ze kréien? Wat kënnen Enseignanten an Eltere maachen?

Dëse Virtrag geet drop an, wat „eng spezifesch Liesstéierung" ass, mat Bezuch op d’Praxis um Terrain an den neisten Erkenntnisser aus der Fuerschung. Déi rezentst Theorien an Erklärungsmodeller aus der Kognitiounswëssenschaft gi virgestallt. Am Fokus steet d’Fro, wat aktuell Fuerschungsresultater iwwert d‘Ursaache vun dëse Problemer opweisen a wat eventuell Risiko- a Schutzfacteure vu Liesproblemer sinn. Zum Schluss gëtt den neie wëssenschaftlech fundéierte Liesfërderprogramm „Lauter lëschteg Lauter" virgestallt, dee speziell fir de Cycle 1 (Spillschoul) zu Lëtzebuerg ausgeschafft gouf. Am Programm geet et drëms, op eng geziilt a spilleresch Manéier eventuelle Liesproblemer scho fréizäiteg entgéintzewierken. De wëssenschaftleche Projet leeft mat 200 Kanner zu Lëtzebuerg an de Programm gëtt vu 16 Enseignanten duerchgefouert. Éischt Resultater ginn op dëser Plaz virgestallt.

Pascale Engel de Abreu

ass Entwécklungspsychologin a fuerscht an ënnerriicht als Associate Professer op der Universitéit Lëtzebuerg. Si huet eng Maîtrise (Université de Strasbourg) an e Master (Durham University, UK) an de neuro-kognitiven Entwécklungsstéierungen. Hiren Doktorat kënnt vun der University of York (UK). D‘Pascale Engel de Abreu huet als Postdoc op den Universitéiten Oxford a Princeton geschafft. Si ënnersicht neuro-kognitiv Léierprozesser bei Kanner an d’Ursaache vu Léierschwieregkeeten.