Documents à télécharger
X
LEAFLET FOR DOWNLOAD
Faculty report 2015
IPSE Factsheet
leaflet for download
leaflet for download
leaflet for download

Colloque vun der Luxemburgistik

twitter linkedin facebook google+ email this page
Publié le mercredi 02 octobre 2019

Wantersemester 2019/2020

7. Oktober, 16:00
MSH E02 0215110
Jeanne E. Glesener:“Comparativism and small literatures“

14. Oktober, 16:00
MSH E02 0225080
Christina Schmidt: “Mehrsprachigkeit in Luxemburg-Stadt – Work in progress“

15. Oktober, 09:45
Maison du Savoir 4.020
Claudia Nitschke:
“Spiel, Verschwörung oder Deal? Vertragstheorie und Moral in Schillers Fiesko von Genua“

21. Oktober, 16:00
MSH E02 0215110
Regina Stölben:“Spracheinstellungen in Luxemburg”

28. Oktober, 16:00
MSH E02 0215110
Caroline Döhmer & Luc Marteling:
“Froeronn iwwer déi nei Orthografie mam ZLS (Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch)“

11. November, 16:00
MSH E02 0215110
Fernand Fehlen: “Lëtzebuergesch am Parlament vun 1848-1919“

18. November, 16:00
MSH E02 0215110
Oliver Kohns: “Das serielle Böse um 1900 (von Moriarty bis Mabuse)“

25. November, 16:00
MSH E02 0215110
Gabriel Rivera:
“Language Policy in Luxembourg and Eastern Belgium: An Overview“

2. Dezember, 16:00
MSH E02 0215110
Daniela Gierschek:
“Entwicklung eines Sentiment-Annotationstools für das Luxemburgische“

9. Dezember, 16:00
MSH E02 0215110
Sam Mersch:
“Graphematik a Sproochgeschicht. Wat eis Flouernimm sou soe kënnen“

16. Dezember, 16:00
MSH E02 0215110
Sébastian Thiltges:
“Natur an Ëmwelt an der Lëtzebuerger Literatur:eng didaktesch Perspektiv“

17. Dezember, 08:00
Maison du Savoir 3.210
Andreas Klein: “Westmitteldeutsche Kasusmorphologie“
¨
Kontakt:
jeanne.glesener@uni.lu
sebastian.thiltges@uni.lu