URL:  https://wwwfr.uni.lu/fstm/actualites/phd_defense_design_cryptanalysis_and_protection_of_symmetric_encryption_algorithms Date:  mardi 16 août 2022 20:42:37